Danh Sách Việc làm

GIÁM ĐỐC KHU VỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PUTIN CN ĐÀ NẴNG
Bình Thuận
Lớn hơn 10 triệu
31/12/2017

NHÂN VIÊN KINH DOANH SƠN NƯỚC PUTIN

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PUTIN CN ĐÀ NẴNG
Khánh Hòa
Từ 7 đến 10 triệu
31/12/2017

Cộng tác viên Kinh Doanh

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀ PHONG E&C
Thành phố Hồ Chí Minh*
Từ 5 đến 7 triệu
15/12/2017

TUYỂN DỤNG NVKD "NĂNG LƯỢNG SẠCH"

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀ PHONG E&C
Thành phố Hồ Chí Minh*
Từ 7 đến 10 triệu
15/12/2017

Quỳnh Spa tuyển dụng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TECHIDEA
Khánh Hòa
Thỏa thuận
30/01/2018

Tuyển nhân viên phục vụ quán cà phê Xí Muội - Diên Khánh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TECHIDEA
Khánh Hòa
Thỏa thuận
30/12/2017

Tuyển kỹ Sư Cầu Đường

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ KIẾN
Khánh Hòa
Thỏa thuận
30/12/2017
Khánh Hòa
Thỏa thuận
25/12/2017
Khánh Hòa
Thỏa thuận
25/12/2017
Khánh Hòa
Thỏa thuận
25/12/2017