Danh Sách Việc làm

Khánh Hòa
Từ 3 đến 5 triệu
31/07/2020
Khánh Hòa
Từ 5 đến 7 triệu
30/08/2018

NHÀ HÀNG LÀNG TÔM SEAFOOD TUYỂN DỤNG

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TECHIDEA
Khánh Hòa
Thỏa thuận
24/08/2018

KHÁCH SẠN SEAWAY CẦN TUYỂN

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TECHIDEA
Khánh Hòa
Từ 3 đến 5 triệu
24/07/2018

QUÁN BI-KPOP CẦN TUYỂN

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TECHIDEA
Khánh Hòa
Từ 5 đến 7 triệu
24/08/2018

HỆ THỐNG SIÊU THỊ LOTTE CẦN TUYỂN

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TECHIDEA
Khánh Hòa
Từ 5 đến 7 triệu
23/08/2018

CAFE VĨNH ĐIỀM TRUNG CẦN TUYỂN

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TECHIDEA
Khánh Hòa
Dưới 3 triệu
23/08/2018

LAZADA TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TECHIDEA
Khánh Hòa
Thỏa thuận
23/07/2018

KHÁCH SẠN ANH ANH CẦN TUYỂN

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TECHIDEA
Khánh Hòa
Từ 3 đến 5 triệu
21/08/2018

SIÊU THỊ METRO CẦN TUYỂN

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TECHIDEA
Khánh Hòa
Từ 3 đến 5 triệu
18/08/2018

VINPEARL NHA TRANG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TECHIDEA
Khánh Hòa
Từ 5 đến 7 triệu
15/08/2018

Công ty cổ phần đầu tư VCN tuyển dụng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TECHIDEA
Khánh Hòa
Từ 3 đến 5 triệu
14/08/2018

Mr.Duy Hostel cần tuyển

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TECHIDEA
Khánh Hòa
Thỏa thuận
14/08/2018

Guru Nha Trangtuyển dụng Server/Phục Vụ

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TECHIDEA
Khánh Hòa
Thỏa thuận
03/05/2019