Ngành Nghề: Phục Vụ

NHÀ HÀNG LÀNG TÔM SEAFOOD TUYỂN DỤNG

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TECHIDEA
Khánh Hòa
Thỏa thuận
24/08/2018

QUÁN BI-KPOP CẦN TUYỂN

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TECHIDEA
Khánh Hòa
Từ 5 đến 7 triệu
24/08/2018

CAFE VĨNH ĐIỀM TRUNG CẦN TUYỂN

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TECHIDEA
Khánh Hòa
Dưới 3 triệu
23/08/2018

Guru Nha Trangtuyển dụng Server/Phục Vụ

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TECHIDEA
Khánh Hòa
Thỏa thuận
03/05/2019