Ngành Nghề: nhân viên giám sát

NHÀ HÀNG LÀNG TÔM SEAFOOD TUYỂN DỤNG

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TECHIDEA
Khánh Hòa
Thỏa thuận
24/08/2018