Ngành Nghề: lễ tân

Khánh Hòa
Từ 3 đến 5 triệu
31/07/2020

KHÁCH SẠN ANH ANH CẦN TUYỂN

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TECHIDEA
Khánh Hòa
Từ 3 đến 5 triệu
21/08/2018