Ngành Nghề: Kinh doanh

GIÁM ĐỐC KHU VỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PUTIN CN ĐÀ NẴNG
Bình Thuận
Lớn hơn 10 triệu
31/12/2017

TUYỂN DỤNG NVKD "NĂNG LƯỢNG SẠCH"

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀ PHONG E&C
Thành phố Hồ Chí Minh*
Từ 7 đến 10 triệu
15/12/2017