Ngành Nghề: Khách sạn

KHÁCH SẠN ARISE NHA TRANG CẦN TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TECHIDEA
Khánh Hòa
Thỏa thuận
30/03/2018

KHÁCH SẠN POSEIDON NHA TRANG TUYỂN DỤNG

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ TECHIDEA
Khánh Hòa
Thỏa thuận
30/03/2018