Ngành Nghề: Bán hàng

NHÂN VIÊN KINH DOANH SƠN NƯỚC PUTIN

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PUTIN CN ĐÀ NẴNG
Khánh Hòa
Từ 7 đến 10 triệu
31/12/2017