Hướng dẫn ứng viên

CÁC BƯỚC THỰC HIÊN NỘP HỒ SƠ ỨNG VIÊN

- Bước 1: Ứng viên đăng ký tài khoản 

+ Tạo hồ sơ cá nhân

+ Nhập tất cả yêu cầu trong phần đăng ký (không bỏ qua đối với mục *)

- Bước 2: Admin phê duyệt

Sau khi nhận mail đăng ký thành công, các ứng viên đợi Admin phê duyệt

- Bước 3: Đăng nhập và Nhập hồ sơ ứng viên

+ Hồ sơ oline: Vào phần hồ sơ => Nhập đầy đủ thông tin => Cập nhật

+ Hồ sơ offline: Vào phần hồ sơ đính kèm từ máy tính => Nhập đầy đủ các mục trong phần => Nộp hồ sơ

 

CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Đăng hình ảnh ứng viên

- Thay đổi thông tin cá nhân: ngày/tháng/năm sinh, mật khẩu, giới tính,...

 

VIỆC LÀM ĐÃ ỨNG TUYỂN:

- Danh sách các việc làm được các nhà tuyển dụng đã ứng tuyển ứng viên

------------------------------------------------------------------------------

GIẢI PHÁP NHÂN SỰ - KẾT NỐI NHÀ TUYỂN DỤNG VÀ ỨNG VIÊN

Hotline: 0898 397 978

Mail: contact@techidea.vn