Hướng dẫn nhà tuyển dụng

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 

- Bước 1: Nhà tuyển dụng đăng ký tài khoản 

+ Tạo hồ sơ nhà tuyển dụng.

+ Nhập tất cả yêu cầu trong phần đăng ký (không bỏ qua đối với mục *).

- Bước 2: Admin phê duyệt

Sau khi nhận mail đăng ký thành công, nhà tuyển dụng đợi Admin phê duyệt.

- Bước 3: Đăng nhập và Nhập nội dung tuyển dụng trong phần đăng tin.

- Bước 4: Admin kiểm duyệt

 

QUẢN LÝ TIN ĐĂNG

Kiểm tra tin đăng hêt hạn tuyển dụng.

- Chỉnh sửa nội dung tin đăng.

- Trạng thái tin đăng đã phê duyệt hay chưa.

 

HỒ SƠ CÁ NHÂN

- Đăng hình ảnh (LOGO) nhà tuyển dụng.

- Thay đổi thông tin cá nhân: ngày/tháng/năm sinh, mật khẩu, giới tính,...

 

VIỆC LÀM ỨNG TUYỂN:

- Danh sách các ứng viên xin ứng tuyển vào các vị trí mà nhà nhà tuyển dụng đã ứng tuyển ứng viên.

------------------------------------------------------------------------------

GIẢI PHÁP NHÂN SỰ - KẾT NỐI NHÀ TUYỂN DỤNG VÀ ỨNG VIÊN

Hotline: 0898 397 978

Mail: contact@techidea.vn