CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PUTIN CN ĐÀ NẴNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PUTIN CN ĐÀ NẴNG

Kinh doanh sơn nước

Tin Tuyển Dụng

NHÂN VIÊN KINH DOANH SƠN NƯỚC PUTIN

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PUTIN CN ĐÀ NẴNG
Khánh Hòa
Từ 7 đến 10 triệu
16/01/2018

GIÁM ĐỐC KHU VỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PUTIN CN ĐÀ NẴNG
Bình Thuận
Lớn hơn 10 triệu
31/01/2018