CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀ PHONG E&C

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀ PHONG E&C

Năng lượng mặt trời

Tin Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG NVKD "NĂNG LƯỢNG SẠCH"

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀ PHONG E&C
Thành phố Hồ Chí Minh*
Từ 7 đến 10 triệu
15/12/2017

Cộng tác viên Kinh Doanh

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀ PHONG E&C
Thành phố Hồ Chí Minh*
Từ 5 đến 7 triệu
15/12/2017